Tilknytning

Huldra Karateklubb er medlem av Norges Kampsportforbund karate divisjonen, som er underlagt Norges Idrettsforbund. Vi er også tilknyttet Norges Tradisjonelle Karate forbund (NTKF) som er vår Shotokan stilartorganisasjon i Norge. Vår nærmeste samarbeidspartner er Tønsberg Karateklubb med Sensei Frank Bruun 5. dan, som er medlem av teknisk komite i NTKF. Tønsberg karateklubb holder et meget høyt nivå, og med Sensei Frank Bruuns 40 års erfaring, lærer Huldra karateklubbs instruktører fra en av de beste i landet. NTKF og Sensei Frank Bruun har over mange år hatt tilknytning til Sensei Kawasoe (8. dan) som er NTKFs sjefsinstruktør. Sensei Masao Kawasoe er tilknyttet Japan Karate Association (JKA) med sin organisasjon Kawasoe Afro- EurAsia JKA WF
Vår logo har også en bred tilknyting med elementer tatt fra hver av disse: Kunstneren og illustratør av logo og tegningen av Huldra: Fiore Tartaglia